Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×

:iconkatj: More from Katj


More from deviantARTDetails

Submitted on
August 18, 2006
File Size
3.7 KB
Thumb

Stats

Views
254
Favourites
3 (who?)
Comments
7
×


De verstikkende duisternis kreeg vat op het hulpeloze meisje dat lichtjes schokte. Ze liet de pijn als roffelende trommelslagen over zich heen komen. Verward en vol angst keek ze naar de allesomvattende zwartheid; duisternis die al het licht had opgeslokt. Ze slikte, haar hart danste op een melodie als dat van een klaagzang, en zwol aan. Nu deed iedere klop van haar vermoeide hart pijn, alsof het zich probeerde te bevrijden uit de beklemmende ruimte van haar borstkas.

Laat me met rust. Laat me gaan. Haar lippen vormden de woorden maar leken niet in staat te zijn geluid te produceren, hoezeer ze dat ook trachtten. Haar pijn weerspiegelde in mijn ogen en werd mijn pijn. Het had niet zo mogen zijn, en ik wist dat ik mezelf nooit zou vergeven als ik dit zou doorzetten. Deze moord. Een knoop vormde zich in mijn borst en omsloot mijn hart, terwijl ik haar vanuit de schaduwen van de dood gade sloeg. Haar lippen beefden, haar wil om te leven was sterk. De eerste stralen van de zon streelden het macabere tafereel: Een meisje in elkaar gedoken op de grond, polsen gebonden, lieflijk, subtiel vrouwelijk en schokkend van pijn, haar angst en verdriet. Daarnaast een donker figuur, mysterieus. Een man die de pijn van het meisje leek te weerkaatsen in zijn ogen.

De scherpte van het mes voelde verleidelijk tegen de huid van mijn arm, koud staal, het wapen dat ik altijd al gekoesterd had. Met berekende stappen liep ik op Cheryll af, mijn voetstappen hol doorklinkend op de houten vloer. Een gekraak van het meegevende hout leek op kreunen. Dit oude hout was ooit de ondergrond geweest van een prachtige balzaal, nu restte niets dan wat verrotte planken.

Ik stond even stil bij de vergankelijkheid van dingen, de vergankelijkheid van liefde. Mijn handen streelden de wangen en hals van het ineengedoken meisje. Ik nam haar in me op. Blonde lokken hingen verwaarloosd langs haar lichaam. Haar klamme handen trilden, nat van het zweet. Een duidelijke aarzeling was in haar ogen te lezen en doordrong haar gezicht. Lichte ogen, nu rood en opgezwollen door de tranen die reeds gehuild waren. Ik besefte me dat ik, ondanks alles, nog nooit een schepsel had gezien zó wonderschoon en vertederend. Het mes dat ik langzaam tegen haar keel drukte glansde en reflecteerde het zonlicht. Ze zat daar zo uitdrukkingloos, zo stil.

Mijn hart sloeg een paar slagen over en mijn maag tintelde, ik kende het warme gevoel maar al te goed. Zij was het die mij ooit de liefde liet ontmoeten, dat gelijk stond aan de ontmoeting met haarzelf. Zij was het die me het grootste geschenk ooit had gegeven. Een antwoord op mijn liefde. De compassie in haar ogen. Een wereld had zich geopenbaard, zowel beangstigend als bevredigend, want dit hele verschijnsel was vreemd voor me, zelfs onnatuurlijk.

Ik verhoogde de druk op het dodelijke wapen, dwong hem het zachte vlees te doorklieven. Ze slaakte een kreetje, nauwelijks hoorbaar en overstemd door het zenuwachtige gehijg van ons beide. Gedachten en gevoelens namen me over, verwarring, angst, maar bovenal liefde. Op dat moment wist ik dat ik het niet kon. Ze was alles voor me. Mijn hart schreeuwde: Laat me dood neervallen, laat haar leven. Jankend als een hond dwong ik mijn bevende hand het karwei af te maken. Een kwestie van centimeters. Tevergeefs. Ik verloor mijn greep op het lemmet, de klap waarmee de oude planken de val van het wapen brak leek de ruimte te vullen. In mijn armen voelde ik het lichaam van mijn geliefde verslappen en langzaam in elkaar zakken. Ik liet haar los, de doffe dreun horend toen de vloer ook haar val brak, zoals mijn mes daar gevallen was, als een herinnering, een belofte.
This was written while in Drenthe, enjoying my holiday. Apologies to everyone who cannot read this, I wanted to try writing in Dutch, and I must say I enjoyed it. Maybe some more poetry and prose will be written in Dutch, though I doubt it. English is a beautiful language afterall. =)

I had a struggle, because I absolutely did not know where to put this story. Horror? Erotic? Occult? Any other options? I honestly don't know, so if anyone has suggestions, they are more than appreciated. Also, if you think you know a fitting title, speak up!

As usual, critique is my friend, help me improve my art.

:heart:
Add a Comment:
 
:icondrama-princess:
drama-princess Featured By Owner Apr 24, 2007
Wow, I love it:heart:
It's truly amazing how you are describing the scene en the feelings!

I really think you should write some more in Dutch...
Looking forward to read that story you two are writing:)
And yeah, I'll make you write it^^
:hug:
Reply
:iconkatj:
Katj Featured By Owner Aug 22, 2006  Professional Photographer
Thanks *blushes*
Reply
:iconcreative-spirit:
Creative-spirit Featured By Owner Aug 22, 2006  Hobbyist Traditional Artist
Wow. Just, wow. It's beautiful. Really. :)
Reply
:iconkatj:
Katj Featured By Owner Aug 19, 2006  Professional Photographer
Love you too Zwitsal-doll!
Thank you so much for the :+fav: and the comment.

It was nice trying something in Dutch, different from the rest ;)
Reply
:iconporcelain-mask:
Porcelain-Mask Featured By Owner Aug 18, 2006
Oh.
My.
Fucking.
God.

I LOVE THIS.

I had some trouble putting myself to reading a large piece of text at this point in the evening, but once I started reading I couldn't stop..
It's written in such a brilliant way O_o
Your vocabulary is amazing, even in Dutch..
Evil bitch =P I envy your writing!!
Anyway..
IT'S AMAZING!!
:heart::heart::heart:

And now..
It's time to boogie =D
:boogie:

Love you doll, keep up the good work.
:rose:
Reply
:iconkatj:
Katj Featured By Owner Aug 18, 2006  Professional Photographer
Thank you darling.
And I suppose you don't mind me letting you pre-read some of my work, now do you?
Oh, and as you see, I indeed cut it into alineas. ;)
Reply
:iconzerozshadow:
zeroZshadow Featured By Owner Aug 18, 2006
nice as usual XD even tho i already read that one, still like it
Reply
Add a Comment: